Verslagjes uit het vierde leerjaar
  • 15 apr 2024

Hallo allemaal,
Wij hebben bij w.o. gewerkt rond het thema niets verspild.
Ik ga jullie vertellen wat we hebben gedaan in dit thema.
We hebben de afvaltrechter leren kennen.
Eerst hebben we over dump en laat rotten geleerd.
Dan hebben we het over recycleren gehad.
Daarna hebben we het over hergebruiken gehad. Daar hebben we heel veel manieren voor : tweedehands , andere functie, herstellen, upcyclen, geven en krijgen.
Bij verminderen heb je veel manieren: delen, lenen, huren.
Dan hebben we het gehad over weigeren.
Daar hebben we geleerd dat je altijd moet nadenken of je het wel echt moet kopen bv. een papieren zakdoek maar je kan ook een stoffen zakdoek gebruiken.
Dan hebben we afval moeten meebrengen en de afvaltrechter moeten tekenen. En dan ons afval er in moeten leggen.
We moesten ook afval gaan rapen in heel Eversel. Ik vond het wel vermoeiend omdat we moesten rapen met de grijper en we moesten de zak dragen.
Als laatste gingen we een actie voor de klas bedenken dat we handdoeken in de plaats van doekjes moesten gebruiken. Dat is goed gelukt. Wij hebben nu een handdoek om onze handen af
te drogen.
Als vierde hebben we een tekst moeten maken voor andere klassen .
We hadden  die moeten voorlezen. We zeiden dat ze misschien ook een handdoek in de klas konden hebben. Dat we minder afval hebben.

Hallo allemaal,
Wij zijn donderdag 7 maart naar het provinciehuis van Limburg geweest.
We waren aangekomen bij het provinciehuis met de bus.
We deden onze jas uit en volgden de begeleider.
Wij gingen eerst een foto maken die nu in de klas hangt op het bord
Toen gingen we kijken naar de glazen koepel waar zelf het provinciehuis in zat, dat vond ik heel cool. De begeleider stelde ons een paar vragen die we allemaal wisten.
Toen gingen we naar boven en kon je: een gouverneur, provincieraadslid, gedeputeerde of griffier worden. Ik hoorde bij de provincieraadsleden. Toen we wisten wie we waren was het pauze. We kregen een drankje en we mochten ons tussendoortje opeten. Daarna gingen we stemmen.
Ik hoop dat ik er ooit nog eens naartoe ga, ik vond het super leuk!