Visie

Bij ‘De Springplank’ geloven we dat ieder kind uniek is en de kans verdient om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. We bieden een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige individuen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Onze naam ‘De Springplank’ staat voor een ‘springplank’ naar de toekomst.
Ons doel is om kinderen te inspireren en te motiveren om te leren en te groeien, om te durven springen in het diepe.
We vinden het belangrijk om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst.
We zetten in op de nodige kennis en vaardigheden en stemmen hierbij af op de groep.
Daarbij hebben we oog voor de totale ontwikkeling van elk kind, denk maar aan ‘leren leren’,
samenwerken met anderen, zelfredzaamheid, ondernemingszin, …
De springplank kan in hoogte aangepast worden om aan de noden van het individuele kind te kunnen beantwoorden, …

Bij ‘De Springplank’ vinden we het belangrijk om kinderen te leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan. We stimuleren een cultuur waarin elk kind zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We moedigen kinderen aan om hun eigen identiteit te ontwikkelen en om open te staan voor andere culturen en perspectieven.

Bij ‘De Springplank’ geloven we dat elk kind kan slagen en zijn we er trots op dat we een springplank kunnen bieden naar een succesvolle en hoopvolle toekomst.

Schoolregels

Onze vier schoolregels:

  1. We hebben respect voor elkaar
  2. We zijn vriendelijk voor een ander.
  3. Ik kom op tijd.
  4. Ik draag zorg voor het materiaal.

We leren onze kinderen verantwoordelijkheid nemen en zorgzaam om te gaan met de natuur en omgeving. We kiezen er bewust voor om zo veel mogelijk via mail te communiceren, om te werken met herbruikbare drinkflessen en fruit-/koekendoosjes, …
Zorgzaam omgaan met de natuur en zijn omgeving, is een belangrijk aspect voor het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen.