Onze school

Schooluren

Vanaf 8u gaat de poort open en is er toezicht op de speelplaats. Ben je vroeger, dan vragen we om aan de schoolpoort te wachten tot we de poort komen openen.
De ouders van de kleuters vergezellen hun kleuter tot aan het kleine blauwe poortje van de kleuterspeelplaats. Ouders met leerlingen in de lagere school mogen hun kinderen tot aan de groene lijn op de speelplaats brengen.

08u00 ‐ 08u30 toezicht op de speelplaats
08u30 ‐ 12u10 lestijden voormiddag
12u10 ‐ 13u15 middagpauze
13u15 ‐ 15u15 lestijden namiddag

Afhalen kleuters
Enkele ogenblikken vóór het einde van de schooldag gaat een eerste bel, op dit signaal mogen de ouders van de kleuters zich begeven naar de blauwe poort aan de kleuterspeelplaats.

Update schoolstraat & flankerende maatregelen

ontmoetingHet traject dat we al een tijdje samen doorlopen om de schoolomgeving veiliger te maken, heeft alvast vruchten afgeworpen. In nauw overleg en samenwerking met de gemeente Heusden-Zolder krijgen de gesuggereerde structurele oplossingen vorm! Zo heeft u ondertussen al kunnen ondervinden dat de implementatie van de ‘schoolstraat’ zijn vaste vorm heeft gekregen en de slagbomen reeds zijn geplaatst! Op deze manier wordt de directe omgeving van de school rustiger en aangenamer en is er ruimte om contact te maken tussen ouders onderling en leerkrachten. Zo dragen we bij aan de hoofddoelstelling van de schoolstraat, nl. een veilige schoolomgeving voor onze kinderen!

bewegingOok de flankerende maatregelen in de omliggende straten hebben bijgedragen aan een veiligere schoolomgeving. Met het gebruik van de parking aan Sint-Baaf zorgen we ervoor dat er geen auto’s in de directe omgeving van de school worden geparkeerd.

Het parkeerverbod in de bermen, dat geldt tijdens de uren van de schoolstraat, in de Everselkiezel, Bavostraat en de Padbroekweg draagt hiertoe bij. Zo kunnen we de verkeerschaos ’s morgens en ’s namiddags met dubbel of fout geparkeerde auto’s, die voor onveilige situaties zorgen m.b.t. fietsers, steppers en voetgangers die zich hiertussen bewegen, vermijden. We willen namelijk inzetten op stappen en trappen naar school (STOP-principe). Samen zorgen we er voor dat de schoolomgeving aantrekkelijk is voor voetgangers en fietsers!

mobiliteitHet zebrapad in de Padbroekweg werd verplaatst richting de parking en in de Everselkiezel werd het zebrapad verplaatst naar de zone binnen de schoolstraat om het oversteken nog veiliger te kunnen maken. Echter zijn we nog niet helemaal geland. We merken dat de auto’s nog steeds een weg vinden om te parkeren in de omliggende straten van de schoolomgeving. Om het effect van de schoolstraat te versterken en om manoeuvrerende voertuigen nabij de schoolomgeving te vermijden, zullen i.s.m. de gemeente Heusden-Zolder volgende maatregelen nog uitgevoerd worden:

  • Parkeerverbod in de Sint-Jacobusstraat over de gehele lengte tot aan de Bovenstraat
  • Op middellange termijn zal de Sint-Jacobusstraat omgetoverd worden tot een fietsstraat
  • Zichtbaarheid van de schoolomgeving verhogen op middellange termijn. Hiervoor bekijkt de gemeente i.k.v. ‘Octopusplan’ om uniformiteit te implementeren

Kleine ingrepen maken een verschil! Het leerkrachtenteam & directie verlenen met enthousiasme hun hulp in het optimaal functioneren van de schoolstraat en het bedienen van de slagbomen i.k.v. een veilige schoolomgeving. Ook helpen ze het veilig gedrag binnen én buiten de schoolstraat te ondersteunen. Graag doen we een warme oproep aan de ouders, verzorgers & kinderen om ook de verkeersregels buiten de schoolstraat te respecteren. Wil jij graag bijdragen aan de verkeersveiligheid van jouw kind en andere kinderen, schrijf je dan in als verkeersouder! Dit omschrijft iedereen die zich wenst in te zetten om de school te helpen inzake verkeersveiligheid: oma’s, opa’s, buren, tantes, nonkels of andere vrijwilligers. Momenteel zoeken we voornamelijk hulp in het bedienen van de slagbomen in de schoolstraat. Voor meer informatie en registratie over ‘verkeersouder worden’ verwijzen we naar de volgende link: www.verkeersouders.be/word-verkeersouder.

Wat is een Schoolstraat?

  • Elke weekdag van 8u tot 8u40 en van 15u tot 15u30 en op woensdag van 11u45 tot 12u30
    De schoolstraat is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, wel voor voetgangers, fietsers, speed pedelecs en hulpdiensten.
  • Bewoners die wonen in de schoolstraat mogen door, mits zij een vergunning hebben. Zij doen dit stapvoets, laten de doorgang vrij voor voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen indien nodig. Bewoners kunnen een vergunning aanvragen via mobiliteit@heusden-zolder.be.

Waar parkeren?

Om de schoolomgeving veilig, autoluw en aangenaam te maken voor elke weggebruiker, vragen we om te parkeren op de openbare parking aan het parochiehuis Sint-Baaf. Van daar uit kan u met uw kinderen veilig naar het school wandelen of steppen.

Parkeer niet in de bermen of op opritten van buurtbewoners. Tijdens de uren van de schoolstraat geldt een parkeer- en stilstaanverbod in de bermen in de straten rond school. De lokale politie zal streng optreden bij overtredingen.

Stratenplan

schoolstraat De Springplank

Alvast bedankt voor jullie medewerking aan een verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen!